ข้อกำหนดการใช้งาน

1- กฏและข้อตกลงการใช้โปรแกรมนะครับ

โปรแกรมของเราเป็นเพียงการตัดสิ้นใจให้ท่าเท่านั้นและท่านจงคำนึกถึงหลักการลงทุนไม่ควรลงทั้งหมด ก่อนที่ท่านจะตัดสินใจ และทางเราจะไม่มีการรับผิดชอบใดๆเมือเกิดกรณีเสียหายทุกประการ